กิจกรรม : งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.บางโกระ สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 🏘️
รายละเอียด :
    

การสำรวจภาคสนามเพื่อการจัดเก็บข้อมูล โรงเรือน การใช้ที่ดิน และป้าย เพื่อนำข้อมูลลงในระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้มีความถูกต้อง ครอบคลุม เพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มกราคม 2563    อ่าน 29 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**