ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
   
 
   

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่จ่ายเงินอุดหนุน วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565

วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565

วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565

วันพฤหัส ที่ 9 ธันวาคม 2564 วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565

วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 2565 ติดต่องานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ

โทรศัพท์ 073432823

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม 2564